Mudanthe: talenten, sociale cohesie en participatie

Mudanthe is een centrum in Apeldoorn dat mensen van allerlei nationaliteiten, culturen en leeftijden mogelijkheden wil bieden om netwerken op te bouwen of uit te breiden waarbij muziek, dans en theater als middel wordt ingezet.

Jaarlijks maken vele honderden Apeldoorners gebruik van de activiteiten van Mudanthe. De organisatie werkt met een groeiend aantal vrijwilligers en levert een belangrijke bijdrage aan sociale cohesie, talentontwikkeling en empowerment van de lokale bevolking.

Belangrijke activiteiten zijn de muzieklessen, de inloopactiviteiten, de optredens, het buurtrestaurant en de participatiebanen.

C-LinQ gaat Mudanthe ondersteunen bij het verduurzamen van de werkzaamheden, waarbij het behoud van het karakter van de organisatie, “van en voor de inwoners van Apeldoorn”, voorop staat.

  • C-LinQ op Twitter
  • C-LinQ op Facebook
  • Ronald Matthijssen op LinkedIN
  • C-LinQ op Blogger