Rapportage

(Project)rapporten, (jaar)verslagen, notulen, bronnenresearch, verantwoordingen, debriefing.

Ook in combinatie met het voorzitterschap van commissies, stuurgroepen en samenwerkingsverbanden.

  • C-LinQ op Twitter
  • C-LinQ op Facebook
  • Ronald Matthijssen op LinkedIN
  • C-LinQ op Blogger