Idee zoekt geld: project financieren

Je kunt bij C-LinQ terecht voor projectfinanciering op verschillende niveaus:

  • assessment: is het project financierbaar, zo ja hoe en zo nee, wat moet er aan worden gewijzigd? (zie ook “Idee zoekt woorden“)
  • begroting: realistisch (voor de uitvoerders), haalbaar (voor de financiers), duidelijk (in één oogopslag)
  • financierings- en dekkingsplan: mix van eigen middelen/uren, inkomsten uit activiteiten, crowdfunding, donaties en subsidies (overheid en fondsen)
  • financiering compleet: het verzorgen van het complete financieringstraject tot aan het go/no go-moment (waarop besloten wordt of er voldoende middelen zijn om van start te gaan)
  • evaluatie: het schrijven van het inhoudelijke evaluatierapport dat hoort bij de financiële afrekening (de afrekening wordt niet door C-LinQ gedaan)

Track record:

2016: Stichting Levenskunst Apeldoorn – startsubsidie stichting van en voor mensen met een psychiatrische achtergrond (geslaagd)

2014: Stichting Mudanthe Apeldoorn – financiering Buurtmusical (geslaagd)

2014: Agenda, Centre for Family Support Belgrado – financiering Roma-onderwijsproject (niet geslaagd, middelen niet meer beschikbaar na zeer lange behandelingstermijn subsidiegever)

2012-2013: ApsArt Belgrado – financiering Legislatief Theaterproject “From Law-Breaking to Lawmaking” (geslaagd)

2012-2016: Theateratelier Apeldoorn/Omnizorg – jaarlijkse subsidies voor Theater van de Onderdrukten-projecten (geslaagd)

2011-2012: Formaat, Werkplaats voor Participatief Drama, Rotterdam – financiering Forumtheaterproject rond jeugd en schulden “All In” (gedeeltelijk geslaagd)

2011: Namaqualand Diamond Fund Trust, Zuid-Afrika – subsidieresearch voor cultureel programma en energieproject (niet geslaagd, project opgeheven voordat traject gestart was)

2010-2011: Freedom Theatre, Jenin, Palestina – subsidie voor theaterproject met kinderen (geslaagd)

 

 

 

 

 

  • C-LinQ op Twitter
  • C-LinQ op Facebook
  • Ronald Matthijssen op LinkedIN
  • C-LinQ op Blogger