Idee zoekt woorden: projectplan schrijven

Een goed idee verdient goede uitwerking! Dat houdt in:

een goed en leesbaar plan met daarin:

 • doelstelling (op lange termijn)
 • beoogd resultaat (op korte termijn)
 • methodiek (al dan niet experimenteel)
 • doelgroep (goed afgebakend)
 • slaagcriteria (meetbaar resultaat!)
 • follow-up (duurzaamheid!)

het zoeken van de juiste partners voor de uitvoering van het plan:

 • plaatselijk, regionaal of landelijk
 • ook internationaal (C-LinQ heeft een actief netwerk in 40 landen)

financierings- en dekkingsplan:

 • realistische begroting
 • slimme kostenverdeling
 • meerdere inkomstenbronnen (overheid, fondsen, crowdfunding, eigen inkomsten)
 • go/no go criteria (wanneer kan het project daadwerkelijk plaatsvinden)

C-LinQ is goed op de hoogte van gunningscriteria (de ├ęchte redenen waarom projecten al dan niet worden toegekend) en heeft inmiddels 20 jaar ervaring in het schrijven van projecten.

 • C-LinQ op Twitter
 • C-LinQ op Facebook
 • Ronald Matthijssen op LinkedIN
 • C-LinQ op Blogger